Bezpieczna Szkoła w strefie Szengen

Kursy języka ukraińskiego i angielskiego

Jednym z celów szczegółowych projektu jest „Podniesienie poziomu wiedzy 60 pracowników służb mundurowych (Partnerów Projektu i Straży Miejskiej) odpowiadających za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Gminie Lublin w zakresie przepisów Schengen, języka angielskiego i ukraińskiego. W związku z tym od września rozpoczęliśmy kursy językowe, w których biorą udział policjanci, strażacy, funkcjonariusze straży miejskiej i granicznej.

Program kursów ma charakter konwersacyjny i kładzie nacisk na praktyczne używanie języka. Kursy realizuje szkoła języków obcych Profi-Lingua.

Lublin - miasto inspiracjiNorway grants