Bezpieczna Szkoła w strefie Szengen

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a państwami korzystającymi ze wsparcia. Podstawę do wydatkowania środków przyznanych przez darczyńców na lata 2009-2014 stanowią zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understanding. W zamian za pomoc finansową, Norwegia korzysta z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie jest jej członkiem). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich (lata 2009 - 2014).

Główne cele tego dofinansowania to: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wspieranie nowych członków UE w jej rynku wewnętrznym oraz wspieranie dwustronnej współpracy. Środki te kierowane są do wszystkich instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych danego kraju.

Program „Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” umożliwi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę wydajności współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (w tym handlu ludźmi) pomiędzy organami ścigania państw członkowskich strefy Schengen. Program jest wdrażany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Lublin - miasto inspiracjiNorway grants