Bezpieczna Szkoła w strefie Szengen

Seminarium

Podczas dwudniowego seminarium, przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, partnerzy projektu, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni eksperci dyskutowali na temat wdrożenia do praktyki szkolnej procedur w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji.

Dyskusja dotyczyła takich zagadnień jak zachowania w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń, np. pożar, rozpylenie gazu, wtargnięcie uzbrojonego napastnika, alarm bombowy, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, a także zagrożenia dzieci i młodzieży w ruchu lotniczym. Przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, straży granicznej i eksperci doradzali w jaki sposób ostrzegać o zagrożeniu, minimalizować skutki zagrożeń i jak przygotować dzieci i młodzież na sytuacje zagrożeń. To ostatnie zagadnienie było szczególnie rozpatrywane w kontekście osób niepełnosprawnych.

Swój punkt widzenia na reagowanie w sytuacjach zagrożeń przedstawili dyrektorzy zarówno szkół podstawowych i gimnazjalnych, dużych zespołów szkół, szkół specjalnych, kształcących dzieci niepełnosprawne, czy przedszkoli.

Lublin - miasto inspiracjiNorway grants