Bezpieczna Szkoła w strefie Szengen

Seminarium szkoleniowe

W dniach 15-16 października w Kazimierzu Dolnym odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia poruszana była między innymi problematyka handlu ludźmi, dopalaczy i zagrożeń terrorystycznych.

Wykład i warsztat na temat handlu ludźmi poprowadziła dr Stana Buchowska z fundacji La Strada. Dr Buchowska zwróciła uwagę na zagrożenia, jakie mogą przydarzyć się dzieciom i młodzieży oraz jak im przeciwdziałać. Problematykę dopalaczy omówił dr Ireneusz Siudem, Przewodniczący Towarzystwa Nowa Kuźnia, natomiast na temat cyberprzemocy wykład poprowadziła dr Agata Błachnio z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Prezentację „Bezpieczeństwo w Polsce w zakresie współczesnych zagrożeń terrorystycznych” przedstawił pan Rafał Biernacki.

Ponadto, podczas spotkania omawiano kwestię procedur bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia aktu o znamionach terrorystycznych na terenie placówki oświatowej.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele lidera i parterów projektu, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Lublina.

Lublin - miasto inspiracjiNorway grants